Небесний конструктор та Його праця. Безмежний Всесвіт


Милуючись безхмарним зоряним небом, людина неодноразово запитувала себе про те, що там у космосі, як побудований Всесвіт.

Багато сторіч тому, спостерігаючи за зірками неозброєним оком, люди були впевнені в тому, що Всесвіт складається з кількох тисяч зірок, які можна було побачити. Тепер ми знаємо, що їх набагато більше. Зорі об’єднують в групи, які називають зоряними скупченнями або галактиками.

Галактика, в якій знаходиться наша Сонячна система разом з планетою Земля, називається Молочним Шляхом. Сонячна система є лише частиною цієї Галактики. Молочний Шлях складається з понад 100 мільярдів зірок. Деякі вчені припускають, щоГалактика може налічувати трильйони зірок. Сонце - найближча до нас зоря Галактики. Посередині Молочного шляху міститься ядро - гігантське кульове скупчення зір. Від нас до ядра Галактики 30 тисяч світлових років, а від одного до другого кінця Галактики - майже 100 тисяч світлових років (один світловий рік - це відстань, яку проходить світло за один рік). Вважається, щосереднявідстань між зорями в межах Галактики становить близько шести світлових років або приблизно 60 трильйонів кілометрів. Людському розуму важко осягнути такі розміри і відстані. Але наша Галактика - це лише мізерна частинка того, що є у Всесвіті. Вчені вважають, що у частині Всесвіту, за якою можуть спостерігати, знаходиться близько 10 мільярдів галактик. Останні об’єднуються в скупчення. Аналіз показує, що розподіл галактик у просторі нагадує швейцарський сир: скупчення великої кількості галактик чергуються з порожнинами, які отримали назву каверн або воїдів.

На сьогоднішній день відомо близько 4000 скупчень галактик, в яких налічуються сотні і тисячі зоряних систем. Наш Молочний Шлях входить до скупчення, яке налічує близько 20 галактик. Але є скупчення, які складаються з тисяч галактик! Дотепер вивчено лише один відсоток спостережуваного Всесвіту. Як тут не згадати чудові слова з Божого Слова: “Усякий бо дім хтось будує, а Той хто все збудував, - то Бог” (Ізр. 3:4).

Оперуючи сьогоднішніми даними, вчені визнають, що Всесвіт мав початок. Однак багато з них не хочуть виз¬навати, що Всесвіт створений Богом. Вони притримуються теорії “початкового вибуху”. Зацією теорією Всесвіт утворився в результаті “вибуху” з мікроскопічної комірки. Але вони не можуть дати відповідь на запитання: що ж стало поштовхом до “вибуху”? Кожна людина задумається над питанням: чи може вибух призвести до утворення чогось нового, складнішого в організації за попереднє? Скоріше навпаки, всі ми добре знаємо, у що перетворюються міста і села після бомбардування. Від них часто не залишається і каменя на камені! Але ж у Біблії можна прочитати: “Небеса являють славу Божу, і простір звіщає про діла рук Його” (Пс. 19:1).

Всесвіт матеріальний. Але звідки взялася матерія? Тут ключем до розгадки є знаменита формула Ейнштейна: Е=mс2 (енергія дорівнює масі, помноженій на квадрат швидкості світла). Отже матерія може утворитись з енергії так само, як енергія може бути утворена з матерії. Прикладом останнього є перетворення, які відбуваються в атомному реакторі. Творець, матеріалізувавши енергію, створив Всесвіт.

Допитливий читач може задатися питанням: “Чому Всесвіт побудований саме так?” Шукаючи відповідь на це запитання, вчені визнають, що все навколо нас допасоване так, що розвиток всіх можливих процесів привів і до формування Землі, і до появи різноманітних форм життя. Розглянемо кілька прикладів, які привернули увагу вчених.
1. Якби різниця маси нейтрона і протона (частинки, з яких складається ядро атома) була б у 2,5 рази більшою ніж є, то синтез гелію був би неможливий. А отже весь Всесвіт складався б лише з водню. Не було б планет, Землі...
2. Коли б маса електрона була утричі більшою, відбулися б процеси нейтронізації речовини. Галактики і зорі складалися б лише з нейтронів.
3. Якби сила взаємодії між нуклонами (протонами і нейтронами) була хоча б на декілька відсотків більшою, то частинка біпротон (ізотоп 2Не) була б стабільною. А це означає, що весь світ складався б лише з гелію. Якби ж ця сила була хоча б на п’ять відсотків слабша, гелій утворюватися не міг би взагалі.

У підсумку можна згадати чудове місце з Писання: “Підійміть у височину ваші очі й побачте, Хто все те створив? Той, Хто зорі виводить за їхнім числом та кличе ім’ям їх усіх!” (Іс. 40:26). Людині до цих слів не потрібно додавати нічого свого!

Василь Кравців